آرشیو نظرسنجی
به نظر شما مهم ترین نیاز بازار سهام در حال حاضر چیست؟
آموزش عمومی به مردم
58.01%
افزایش سرمایه شرکت‌ها
17.39%
افزایش تعداد ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین تریدینگ
3.44%
برچیدن انحصار و افزایش مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید
21.17%