آرشیو نظرسنجی
دلیل افت شاخص بورس و عدم تداوم روند صعودی آن پس از توافق ژنو کدام گزینه است ؟
1- تاکتیکهای دلواپسان هسته ای
31.33%
2- برگزاری مجامع شرکتها
4.89%
3- عدم افق سود آوری شرکتها
10%
4- برنامه های اقتصادی دولت و عدم حمایت از بورس
43.28%
5- سود بانکی بدون ریسک و مالیات
10.5%
تعداد کل آراء : ۷۵۰۷