آرشیو نظرسنجی
دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران در بازار چیست؟
گزارش‌های ضعیف شرکت‌ها
10.55%
آزادسازی سهام عدالت
33.39%
شناسایی سود شرکت‌ها
6.63%
هر سه مورد
49.42%