آرشیو نظرسنجی
در شرایط کنونی، آیا کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها ضرورت داشته و می‌تواند به رشد بازارسرمایه کمک کند؟
بلی
24.43%
خیر
75.57%