آرشیو نظرسنجی
به نظر شما دولت در آستانه انتخابات در اقتصاد و بازار سرمایه کشور با استفاده از محرکهای خاص رونق ایجاد خواهد کرد؟
1- بلی
37.88%
2- خیر
33.72%
3- امیدوارم
28.4%
تعداد کل آراء : ۳۸۷۳