آرشیو نظرسنجی
عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را در بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- عالی
7.29%
2- خوب
15.2%
3- متوسط
21.94%
4- ضعیف
43.01%
5- با گذشته تفاوتی نکرده
12.56%
تعداد کل آراء : ۵۱۰۴