آرشیو نظرسنجی
با توجه به شرایط موجود، آیا راه‌اندازی سازوکار INSTEX گره‌گشای وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و مسیر مبادلات خارجی باز می‌شود؟
۱. بله
13.3%
۲. تا حدودی
32.96%
۳. خیر
53.74%