آرشیو نظرسنجی
مهمترین درخواست شما از ریاست جدید سازمان بورس چیست ؟
1- انتشار آنی گزارشات در کدال برای سهامداران
17.28%
2- بازگشایی پالایشی ها
26.6%
4- اجازه تاسیس کانون سهامداران حقیقی
14.28%
3- عدم دخالت در شاخص
41.83%
تعداد کل آراء : ۳۹۹۲