آرشیو نظرسنجی
به نظر شما شرکت در مجمع کدام شرکتها منفعت بیشتری برای سهامداران دارد؟شرکتهایی که :
تقسیم سود بالایی دارند.
36.51%
تقسیم سود و افزایش سرمایه دارند
53.26%
فقط افزایش سرمایه دارند
10.23%
تعداد کل آراء : ۲۵۸۰

آخرین اخبار