آرشیو نظرسنجی
مقصر اصلی در شکست عرضه اولیه هلدینگ خلیج فارس کیست ؟
1- سرمایه گذاران
3.21%
2- شرکت بورس
2.91%
3- سازمان خصوصی سازی
73.79%
4- سازمان بورس
20.09%
تعداد کل آراء : ۴۳۹۵