آرشیو نظرسنجی
آیا قطع اینترنت تاثیری بر کسب و کار شما داشت؟
۱. بله
78.61%
۲. خیر
10.05%
۳. تا حدودی
10.22%
۴. با اینترنت سروکاری ندارم
1.12%