آرشیو نظرسنجی
با توجه به رشد قیمتهای جهانی ، آیا معدنی و فلزی ها می توانند لیدر بازار سرمایه شوند ؟
1- بلی
32.74%
2- خیر
67.26%
تعداد کل آراء : ۴۶۳۰