آرشیو نظرسنجی
به نظر شما تا پایان تیر ماه کدام گزینه در خصوص مذاکرات هسته ای محتمل است ؟
1- انجام توافق
57.5%
2- تمدید توافق
32.87%
3- شکست توافق
9.63%
تعداد کل آراء : ۶۲۱۹