آرشیو نظرسنجی
به نظر شما روند معاملاتی بورس در هفته آینده چگونه خواهد بود و شما چه اقدامی می کنید ؟
1- مثبت - خریدارم
35.79%
2- منفی - فروشنده ام
4.41%
3- مثبت - فروشنده ام
5.16%
4- منفی - خریدارم
6.57%
5- مثبت - نظاره گرم
33.75%
6- منفی - نظاره گرم
14.34%
تعداد کل آراء : ۷۳۵۲