آرشیو نظرسنجی
پس از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا کدام حالت ذیل برای شاخص کل بورس رخ خواهد داد؟
1- برد هیلاری و صعود شاخص
52.96%
2- برد ترامپ و سقوط شاخص
14.02%
3- اثر گذار نیست
33.02%
تعداد کل آراء : ۴۹۵۷