آرشیو نظرسنجی
به نظر شما شاخص فعلی بورس بیانگر روند کلی بازار سرمایه هست ؟
1- بلی
17.47%
2- خیر
67.51%
3- تا حدودی
15.03%
تعداد کل آراء : ۶۲۲۹