آرشیو نظرسنجی
در فصل بهار کدام صنعت لیدر بازار سرمایه خواهد شد ؟
1- بانک و مالی
21.73%
2- برقی
5.05%
3- پالایشگاه
13.55%
4- پتروشیمی
14.25%
5-پیمانکاری
3%
6- خودرو
18.35%
7- سیمان
9.61%
8- رایانه
3.23%
9- غذایی
5.16%
10- فلزی
2.49%
11- معدنی
3.59%
تعداد کل آراء : ۱۱۱۷۹