آرشیو نظرسنجی
به نظر شما می بایست نرخ دلار در پیش بینی بودجه سال 92 شرکتها در چه محدوده ای باشد ؟
1- کمتر از 2000
23.95%
2- 2000 تا 2500
38.34%
3- 2500 تا 3000
18.32%
4- بیش از 3000
19.39%
تعداد کل آراء : ۶۰۹۱