آرشیو نظرسنجی
مشکلات فعلی بازار سرمایه بیش از همه ناشی از عملکرد کدام گزینه است ؟
1- دولت
54.48%
2- مجلس
17.1%
3- مدیران بازار
19.21%
4- فعالان بازار
7.92%
5- رسانه ها
1.3%
تعداد کل آراء : ۶۸۶۷