آرشیو نظرسنجی
آیا با تقسیم سود بالا در مجامع شرکتها از محل انباشته موافقید ؟
بلی - چون سهامداران در کوتاه مدت منتفع می شوند
51.23%
خیر - چون طرح توسعه و آینده شرکتها به خطر می افتد
48.77%
تعداد کل آراء : ۱۰۹۹