آرشیو نظرسنجی
آیا از عملکرد شاپور محمدی در ۴۵ ماه ریاست ایشان بر سازمان بورس، رضایت دارید؟
بلی
62.2%
خیر
37.8%