آرشیو نظرسنجی
آیا شاخص کل پتانسیل رشد تا مرز نود هزار واحد تا پایان سال جاری را دارد ؟
الف ) بلی
78.25%
ب ) خیر
21.75%
تعداد کل آراء : ۱۱۰۰۲