آرشیو نظرسنجی
به اعتقاد شما کدام مزیت ، در مدل جدید بازار گردانی اوراق مشارکت گل گهر (1) از همه بیشتر است ؟
1.افزایش نرخ سود اوراق متناسب با تورم
49.55%
2. کشف نرخ بهره بازار
15.99%
3. پویایی در بازار اوراق با درآمد ثابت
14.26%
4. تعیین قیمت اسمی اوراق توسط سرمایه گذاران
20.2%
تعداد کل آراء : ۲۶۵۸