آرشیو نظرسنجی
با گذشت یکماه از رونمایی سایت جدید tsetmc آیا رضایت خاطر شما فراهم شده است ؟
1) کاملا
6.6%
2) اصلا
18.2%
3) تاحدودی
13.46%
4) سایت قبلی بهتر بود
61.74%
تعداد کل آراء : ۲۲۵۸