آرشیو نظرسنجی
آیا رشد اقتصادی کشور و شاخص های آن از جمله شاخص بورس با مولفه های سال جهاد اقتصادی همخوانی دارد ؟
الف ) اصلا همخوانی ندارد
85.13%
ب ) نسبتا همخوانی دارد
9.32%
ج ) کاملا همخوانی دارد
5.55%
تعداد کل آراء : ۱۵۶۷