آرشیو نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل تا پایان هفته جاری در کدام سطح قرار می گیرد؟
بیش از ۴۲۰ هزار واحد
50.46%
بین ۴۲۰-۳۹۰ هزار واحد
41.07%
بین ۳۹۰-۳۶۰ هزار واحد
5.87%
کمتر از ۳۶۰ هزار واحد
2.61%

دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.