آرشیو نظرسنجی
با اجرای طرح تحول اقتصادی از مهرماه شاخص بورس صعودی خواهد شد یا نزولی ؟
ا) صعودی
40.44%
2) نزولی
47.02%
3) اثری ندارد
12.54%
تعداد کل آراء : ۱۶۲۷