آرشیو نظرسنجی
با توجه به تجربه جنگ عراق و ارسال گزارش شش ماهه شرکتها روند بورس تهران چه زمانی مثبت می شود ؟
آغاز حمله احتمالی آمریکا به سوریه
9.11%
پایان حمله احتمالی آمریکا به سوریه
36.29%
ارایه گزارش شش ماه شرکتها
16.71%
شروع مذاکرات هسته ای
20.6%
رسیدن شاخص به مرز 55000
17.29%
تعداد کل آراء : ۷۵۷۶