آرشیو نظرسنجی
عملکرد کدام یک از گروههای ذیل بیشترین تاثیر را در وضعیت کنونی صدرا و پست بانک داشته اند؟
1- مدیران عامل شرکتها
46.42%
2- سهامداران عمده
21.95%
3-حسابرس و بازرسان شرکتها
8.02%
4- عوامل خارج از شرکتها
23.61%
تعداد کل آراء : ۳۰۲۹