آرشیو نظرسنجی
همراه اول تا مجمع سال آینده چه قیمتی خواهد داشت ؟
1) کمتر از 3500 تومان
20.2%
2) 3500 الی 3800 تومان
7.78%
3) 3801 الی 4200 تومان
15.5%
4) 4201 الی 4500 تومان
16.32%
5) بیش از 4500 تومان
40.19%
تعداد کل آراء : ۲۹۱۶