آرشیو نظرسنجی
با توجه به رکود حاکم در اقتصاد و بازار سرمایه رای شما در انتخابات ریاست جمهوری به کدام گزینه خواهد بود ؟
1- حسن روحانی
53.13%
2- سایر گزینه ها
46.87%
تعداد کل آراء : ۶۱۶۸