آرشیو نظرسنجی
کاهش 2% نرخ سود سپرده بانکی چه تاثیری در بورس دارد ؟
1- مثبت
26.93%
2- منفی
8.55%
3- خنثی
64.53%
تعداد کل آراء : ۷۰۵۶