آرشیو نظرسنجی
بازدهی معاملات شما طی نیمه اول سال جاری در بورس چگونه بوده است ؟
الف ) زیان (کاهش سرمایه )
67.67%
ب) سود(افزایش سرمایه )
16.75%
ج) بدون تغییر( حفظ سرمایه )
15.58%
تعداد کل آراء : ۳۶۷۸