آرشیو نظرسنجی
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری تا زمان انتخابات ریاست جمهوری کدام است ؟
1- بازار سرمایه
54.03%
2-ساختمان
20.47%
3- سکه و دلار
14.22%
4-بانک و اوراق مشارکت
11.27%
تعداد کل آراء : ۷۲۶۴