آرشیو نظرسنجی
اعمال افزایش سرمایه های سنگین شرکتهای بورسی طی شش ماهه اخیر چه اثراتی داشته است ؟
1- افت حجم معاملات + کاهش نقدینگی سرمایه گذاران
48.42%
2- رقیق شدن قیمت سهام+ کاهش شاخص
23.28%
3- تامین منابع مالی آسان + ورود منابع مالی از سایر بازارها به شرکتها
10.84%
4- افزایش ارزش بازار بورس + تحکیم جایگاه بورس برای جذب نقدینگی
17.47%
تعداد کل آراء : ۲۳۰۷