آرشیو نظرسنجی
به نظر شما تا 10 تیر در خصوص توافق هسته ای کدام گزینه محتمل است ؟
1- انجام توافق
36.39%
2- لغو توافق
8.14%
3- تمدید توافق
55.47%
تعداد کل آراء : ۶۶۰۹