آرشیو نظرسنجی
اصلی ترین مولفه تاثیر گذار بر رشد قیمت سهام طی ماههای اخیر را چه می دانید؟
تجدید ارزیابی دارایی ثابت
19.56%
رشد سودآوری
13.89%
تورم انتظاری
19.44%
نوسان نرخ ارز
9.95%
ورود نقدینگی پر قدرت
37.15%
تعداد کل آراء : ۸۶۴