آرشیو نظرسنجی
به نظر شما سهامدار عزیز، در پایان دی ماه کدام گروه بیشترین رشد را رقم خواهد زد؟
۱. بانک
29.65%
۲. محصولات شیمیایی
19.76%
۳. محصولات دارویی
7.76%
۴. قند و شکر
4.47%
۵. خودرو
16.47%
۶. فرآورده‌های نفتی
11.06%
۷. سایر گروه‌ها
10.82%