آرشیو نظرسنجی
آیا با تغییرات بازارپایه موافق هستید
بله
29.97%
خیر
70.03%