آرشیو نظرسنجی
فعالان بازار سرمایه از روی کار آمدن کدام جناح سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری استقبال می کنند ؟
الف ) اصولگرایان
8.35%
ب ) نزدیکان احمدی نژاد
6.65%
ج ) اصلاح طلبان
57.66%
د ) کاندیداهای مستقل
6.21%
ه ) هیچکدام
21.13%
تعداد کل آراء : ۶۳۹۴