آرشیو نظرسنجی
با توجه به روند بازار آیا شاخص تا دهه فجر از مرز 27000 واحدعبور خواهد کرد ؟
1- بلی
48.17%
2- خیر
51.83%
تعداد کل آراء : ۲۸۱۹