آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدامیک از گروه شرکتهای ذیل قابلیت رشد بیشتری در کوتاه مدت دارند؟
1-شرکتهای کوچک
65.54%
2- شرکتهای متوسط
15.15%
3- شرکتهای بزرگ
19.31%
تعداد کل آراء : ۳۳۷۲

دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.