آرشیو نظرسنجی
با اجرای دامنه نامتقارن، صعود قیمت‌های جهانی و جهش نرخ ارز، بازارسرمایه در هفته آخر بهمن‌ماه۹۹ چه وضعیتی را به خود خواهد دید؟
۱- صعودی
11.11%
۲- نزولی
72.22%
۳- متعادل
16.67%