آرشیو نظرسنجی
کدام منابع اطلاعاتی را جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام انتخاب کرده‌اید؟
- کتاب، نرم افزار و مجلات آموزشی
30.92%
- همایش ها و کلاس های آموزشی
15.26%
- فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام
53.82%