آرشیو نظرسنجی
به نظر شما، تغییر حجم مبنا و اعمال محدودیت یک ماهه برای سهامداران تازه وارد، به رشد بازار سرمایه کمک می کند؟
بلی
42.91%
خیر
57.09%