آرشیو نظرسنجی
افزایش سی دقیقه ای زمان معاملات به نقدشوندگی و جلوگیری از هیجانات کاذب در بورس کمک کرده است ؟
1- بلی
62.61%
2- خیر
37.39%
تعداد کل آراء : ۷۴۴۰