آرشیو نظرسنجی
روند بازار را در هفته پیش‌رو « هفته نخست تیرماه» چطور ارزیابی می‌کنید؟
۱- پر قدرت مثبت و صعودی
37.91%
۲- متعادل اما مثبت و صعودی
44.22%
۳- پر قدرت منفی و ریزشی
3.93%
۴- متعادل اما منفی و اصلاحی
13.93%