آرشیو نظرسنجی
در صورت نگارش توافق هسته ای بورس چه روندی پیدا می کند ؟
1- صعودی
50.78%
2- نزولی
8.84%
3- ثبات
7.43%
4- تاثیر کوتاه مدت +
32.96%
تعداد کل آراء : ۵۹۹۳