آرشیو نظرسنجی
در هفته پیش‌رو کدام گروه مستعد بیشترین رشد است؟
پتروپالایشی و شیمیایی
20.09%
فلزات اساسی و معدنی
22.87%
بانک، بیمه و لیزینگ
11.29%
خودرو و ساخت قطعات
17.3%
دارو
13.05%
غذایی، قندی و زراعت
9.68%
سایر گروه ها
5.72%