آرشیو نظرسنجی
با عرضه اولیه سهام کدام یک از صنایع زیر در شرایط فعلی بازار سهام موافقید؟
کشاورزی و دامپروری
7.54%
شیمیایی
60.83%
حمل‌ونقل
2.68%
غذایی
5.84%
فناوری اطلاعات (IT)
13.38%
سایر
9.73%
تعداد کل آراء : ۴۱۱